Στο 16,4% του ενεργού πληθυσμού και σε απόλυτους αριθμούς στα 72.000 άτομα, υποχώρησε η ανεργία στην Κύπρο τον Απρίλιο από 16,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Eurostat. Υποχώρηση καταγράφηκε στην Ελλάδα, στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ.

Όπως προκύπτει από τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία της Eurostat, η μέση ανεργία στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο κυμάνθηκε στο 11,7% του ενεργού πληθυσμού και στο σύνολο της ΕΕ στο 10,4%.

Αναφορικά με τις επιμέρους επιδόσεις της Κύπρου, το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες ήταν 17,4%, στις γυναίκες 15,3% και στους νέους κάτω των 25 ετών 42,3% ή 18.000 άτομα. Ο μέσος όρος ανεργίας στην Ευρωζώνη στους άνδρες ήταν 11,7%, στις γυναίκες 11,8% και στους νέους κάτω των 25 ετών 23,5%.

Για την Ελλάδα τα στοιχεία της Eurostat αφορούν το Φεβρουάριο, όπου η συνολική ανεργία κυμάνθηκε στο 26,5% (1,300 εκατ. άτομα), ποσοστό που ήταν το ψηλότερο στην ΕΕ. Στις επιμέρους κατηγορίες, το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες ήταν 23,8%, στις γυναίκες 30,0% και στους νέους κάτω των 25 ετών 56,9% (163.000 άτομα). Η Ελλάδα τόσο στο σύνολο όσο και στις γυναίκες και τους νέους είχε την ψηλότερη ανεργία στην ΕΕ.

Οι χώρες της Ευρωζώνης στις οποίες καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας σε ένα έτος ήταν η Κύπρος (από 15,6% σε 16,4%) και η Ολλανδία (από 6,5% σε 7,2%), ενώ οι χώρες με τη μεγαλύτερη υποχώρηση της ανεργίας ήταν η Πορτογαλία (από 17,3% σε 14,6%) και η Ιρλανδία (από 13,7% σε 11,9%).

Τον Απρίλιο η ΕΕ είχε 25,471 εκατ. άνεργους, εκ των οποίων 18,751 αφορούσαν την Ευρωζώνη. Σε ένα έτος η ανεργία μειώθηκε κατά 78.000 άτομα στην Ευρωζώνη.

Τον ίδιο μήνα, ο αριθμός των ανέργων ηλικίας κάτω των 25 ετών έφτασε στο σύνολο της ΕΕ τα 5,259 εκατ. άτομα, εκ των οποίων 3,381 εκατομμύρια αφορούσαν τις χώρες της Ευρωζώνης. Μέσα σε ένα έτος οι άνεργοι αυτής της κατηγορίας μειώθηκαν κατά 202.000 στην Ευρωζώνη. Τα ψηλότερα ποσοστά ανεργίας στους νέους κατέγραψαν η Ελλάδα (56,9%) και η Ισπανία (53,5%) και τα χαμηλότερα η Γερμανία (7,9%) και η Αυστρία (9,5%).

Το συνολικό ποσοστό ανεργίας επί του ενεργού πληθυσμού, που καταγράφηκε στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης τον Απρίλιο ήταν το εξής: Ελλάδα 26,5% (στοιχεία Φεβρουαρίου), Ισπανία 25,1%, Κύπρος 16,4%, Πορτογαλία 14,6%, Σλοβακία 14,0%, Ιταλία 12,6%, Ιρλανδία 11,9%, Λετονία 11,2%, Γαλλία 10,4%, Σλοβενία 9,6%, Φινλανδία 8,5%, Βέλγιο 8,5%, Εσθονία 7,7% (Μάρτιος), Ολλανδία 7,2%, Μάλτα 6,8%, Λουξεμβούργο 6,1%, Γερμανία 5,2%, Αυστρία 4,9%.