Τον Αύγουστο του 2020, έναν μήνα κατά τον οποίο τα μέτρα περιορισμού του COVID-19 εξακολούθησαν να αίρονται, το ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε στο -0,2%, από 0,4% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 1,0%. Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 0,4% τον Αύγουστο του 2020, μειωμένος από 0,9% τον Ιούλιο. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 1,4%.

Σύμφωνα με την Eurostat, τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (-2,9%), στην Ελλάδα (-2,3%) και στην Εσθονία (-1,3%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (4,0%), στην Πολωνία (3,7%) και στην Τσεχία (3,5%).

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε δεκαέξι κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε πέντε και αυξήθηκε σε έξι. Τον Αύγουστο, η υψηλότερη συνεισφορά στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ προήλθε από τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό (+0,33 ποσοστιαίες μονάδες), τις υπηρεσίες (+0,30 ), μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (-0,03 ) και ενέργεια (-0,77 .)

Εν τω μεταξύ, η εποχικά προσαρμοσμένη παραγωγή στον κατασκευαστικό τομέα τον Ιούλιο αυξήθηκε κατά 0,2% στη ζώνη του ευρώ και μειώθηκε κατά 0,1% στην ΕΕ, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2020, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Τον Ιούνιο του 2020, η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών αυξήθηκε κατά 5,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 3,8% στην ΕΕ. Τον Ιούλιο του 2020 σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2019, η παραγωγή στις κατασκευές μειώθηκε κατά 3,8% στη ζώνη του ευρώ και κατά 3,9% στην ΕΕ.

Στη ζώνη του ευρώ τον Ιούλιο του 2020, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2020, τα δημόσια έργα αυξήθηκαν κατά 1,1% ενώ οι κατασκευές κτιρίων παρέμειναν σταθερές. Στην ΕΕ, οι κατασκευές κτιρίων μειώθηκαν κατά 0,3% ενώ τα δημόσια έργα αυξήθηκαν κατά 1,2%. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Σλοβενία ​​(+ 12,2%), στη Γαλλία (+ 5,0%) και στη Ρουμανία (+ 4,3%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Γερμανία (-4,3%), την Πολωνία (-3,5%) και τη Σουηδία (-1,7%).

Στη ζώνη του ευρώ τον Ιούλιο του 2020, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2019, οι κατασκευές κτιρίων μειώθηκαν κατά 4,3% ενώ τα δημόσια έργα αυξήθηκαν κατά 0,4%. Στην ΕΕ, οι κατασκευές κτιρίων μειώθηκαν κατά 4,2% και τα δημόσια έργα κατά 0,4%. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, παρατηρήθηκαν οι μεγαλύτερες μειώσεις στην παραγωγή στις κατασκευές στην Ουγγαρία (-21,0%), τη Σλοβακία (-15,4%) και την Πολωνία (-11,0%). Οι αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (+ 12,2%) και στη Φινλανδία (+ 2,5%).

Τέλος, σύμφωνα με την Eurostat, οι εβδομαδιαίες απουσίες από την εργασία αυξήθηκαν μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εβδομάδας του Μαρτίου 2020 (εβδομάδες 10 και 11), λόγω των αρχικών κυβερνητικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID-19. Ο αριθμός των απουσιών αυξήθηκε πιο έντονα τις επόμενες εβδομάδες ως συνέπεια των συνεχιζόμενων μέτρων κατά της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19.

Ο αριθμός των απασχολούμενων που απουσίαζαν προσωρινά από την εργασία ήταν τέσσερεις φορές υψηλότερος στα τέλη Μαρτίου (εβδομάδα 13) σε σύγκριση με την αρχή αυτού του μήνα (οι εβδομαδιαίες απουσίες αυξήθηκαν από 10,8 εκατομμύρια την εβδομάδα 10 σε 41,2 εκατομμύρια την εβδομάδα 13). Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ο αριθμός των απουσιών την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου 2020 ήταν κοντά στις εποχιακές κορυφές που παρατηρήθηκαν στα μέσα Αυγούστου και στα τέλη Δεκεμβρίου (όπου 53,4 εκατομμύρια και 51,9 εκατομμύρια άτομα αντίστοιχα απουσίαζαν από την εργασία το 2019).

Κατά τη διάρκεια του 2017 έως το 2019, οι προσωρινές απουσίες από την εργασία κορυφώθηκαν στα μέσα Αυγούστου και στα τέλη Δεκεμβρίου κάθε έτους. Τα δεδομένα – τα οποία μετρούν τον αριθμό των μισθωτών που απουσιάζουν προσωρινά από την εργασία κατά τη διάρκεια εβδομάδων αναφοράς – έδειξαν ότι οι προσωρινές απουσίες κορυφώθηκαν στις εβδομάδες 33 και 52 κατά την περίοδο 2017-19.