Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης των επιδημιολογικών δεδομένων, το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρία αποφάσισε την κατάργηση των ειδικών ρυθμίσεων για την εκτέλεση καθηκόντων που ισχύουν για τις ευάλωτες ομάδες που εμπίπτουν στις Ομάδες Α και Β.

Συνεπώς τα πρόσωπα που ανήκαν στις ευάλωτες ομάδες και που λόγω των συνθηκών που προκάλεσε ο κορωνοϊός, εκτελούσαν την εργασία τους κατ’ οίκον, θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες και προγραμματισμό για επιστροφή στην εργασία τους από τις 13 Ιουνίου 2020, οπότε και θα τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι ευάλωτες ομάδες Α και Β καθορίστηκαν με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας ημερομηνίας 29 Απριλίου 2020.

Επίσης, στις 5 Ιουνίου 2020 είχε ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υγείας ότι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2020, θα καταργούνταν από τις 13 Ιουνίου 2020 οι ειδικές ρυθμίσεις για την εκτέλεση καθηκόντων που ισχύουν για την Ομάδα Α των ευάλωτων ομάδων αλλά θα διατηρούνταν για την Ομάδα Β.