Η ευρωπαϊκή νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων που μεταφέρθηκε και στο εθνικό δίκαιο παρέχει ευελιξία για περιπτώσεις κατ’ επείγουσας ανάγκης και επιτρέπει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε ανακοίνωσή της, τονίζοντας ωστόσο πως αυτό δεν σημαίνει παραγνώριση των αρχών της χρηστής διοίκησης, ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που μεταδίδεται από το ΓΤΠ, οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν κατ΄ εξαίρεση μορφές διακυβέρνησης και κατ’ εξαίρεση διαδικασίες, και αυτό οφείλουν όλοι να το αναγνωρίσουν».

«Οι έλεγχοι και δικλείδες ασφαλείας αποτελούν βασικό μέρος αυτών των διαδικασιών, ακόμη και σε περιόδους όπως αυτές. Αυτός είναι ο λόγος που θεωρούμε ότι είναι καθήκον μας να παρακολουθούμε τα μέτρα που λαμβάνει τώρα η Κυβέρνηση, ώστε να τα εκτιμήσουμε και να ελέγξουμε τις κρατικές δαπάνες», αναφέρει, προσθέτοντας ωστόσο πως «είναι ωστόσο αυτονόητο ότι θα λάβουμε υπόψη το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνονται τώρα οι αποφάσεις και ότι θα συμπεριλάβουμε αυτή τη νέα πραγματικότητα στους ελέγχους μας».

Αναφορικά με τις δημόσιες συμβάσεις, η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει πως η ευρωπαϊκή νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων, η οποία έχει σχεδόν αυτούσια μεταφερθεί και στο κυπριακό δίκαιο, παρέχει ευελιξία και επιτρέπει, στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο, σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα τα οποία η αναθέτουσα αρχή δεν θα μπορούσε να προβλέψει, όπως είναι φυσικά μία πανδημία, να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, κατόπιν απόφασης του προϊσταμένου της αναθέτουσας αρχής με έγκριση του οικείου Υπουργού.

«Ακόμη και σε τέτοιες κατ’ εξαίρεση διαδικασίες, οφείλουμε όλοι να έχουμε κατά νου ότι διαχειριζόμαστε δημόσιο χρήμα και ότι η παράκαμψη των κανονικών διαδικασιών δεν σημαίνει παραγνώριση των αρχών της χρηστής διοίκησης, ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης», τονίζει, υπενθυμίζοντας πως σχετικές δε εγκύκλιους, για αντιμετώπιση αριθμού θεμάτων λόγω της έκτακτης αυτής κατάστασης έχει επίσης εκδώσει το Γενικό Λογιστήριο ως η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

«Έχουμε ήδη ερωτηθεί και εκφράσει απόψεις για αριθμό περιπτώσεων στις οποίες ήταν αναγκαία η χρήση των κατ’ εξαίρεση διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Σε όλες τις περιπτώσεις βρέθηκαν λύσεις που διασφάλισαν την υπέρτατη προτεραιότητα που είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και υγείας», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Τέλος, η Ελεγκτική Υπηρεσία εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και τα σχετικά διατάγματα, συνεχίζει να εργάζεται τηρώντας πλήρως όλους τους κανόνες υγιεινής και αυτοπροστασίας.