Γραμμάτια Δημοσίου 13 εβδομάδων ύψους €75 εκατομμυρίων με αρνητική απόδοση 0,10% εξέδωσε σήμερα το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΓΔΔΧ), με το ποσοστό κάλυψης να φτάνει το 185%.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΔΔΧ, οι συνολικές προσφορές που λήφθηκαν στο πλαίσιο της σημερινής έκδοσης ανήλθαν στα €139 εκ. με το ανακοινωθέν ποσό να φτάνει τα €75.

Οι αποδεκτές αποδόσεις κυμάνθηκαν μεταξύ -0,12% και -0,09%, με τη μέση σταθμική απόδοση να διαμορφώνεται στο -0,10%.

Σύμφωνα με το ΓΔΔΧ , οι ανταγωνιστικές προσφορές ανήλθαν στα €115 εκατ, με τις μη ανταγωνιστικές να διαμορφώνονται στα €24 εκ.

Από τις προσφορές που έγιναν αποδεκτές, ποσό €56,25 εκ. αφορούσε ανταγωνιστικές προσφορές και ποσό ύψους €18,75 εκ. μη αποδεκτές προσφορές.

Η ημερομηνία έκδοσης των Γραμματίων ορίστηκε η 30η Αυγούστου και η λήξη η 29η Νοεμβρίου του 2019.