Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών μας, με ημερομηνίες 28 Νοεμβρίου 2014 και 5 Δεκεμβρίου 2014 και για σκοπούς διευκόλυνσης, το Τμήμα ανακοινώνει ότι η καταχώρηση της Ετήσιας Έκθεσης (ΗΕ32) με τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2014 θα γίνεται τόσο ηλεκτρονικά, όσο και στα ταμεία του Τμήματος μέχρι και τις 11 Φεβρουαρίου 2015.

Πέραν αυτής της ημερομηνίας, η καταχώρηση της Ετήσιας Έκθεσης με τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2014 καθίσταται υποχρεωτικά ηλεκτρονική για όλες τις περιπτώσεις, πλην των Δημοσίων Εταιρειών και των εταιρειών Δια Εγγυήσεως.