Τα επίσημα έγγραφα που αφορούν τους περιορισμούς στις μετακινήσεις πολιτών έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.

Το ένα έντυπο αφορα τη βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζόμενου και το άλλο τις περιπτώσεις μετακίνησης πολιτών.

Εναλλακτικά, σημειώνεται, μπορεί να αποστέλλεται SMS στο 8998.

Οι επηρεαζόμενοι πρέπει να έχουν μαζι τους το έντυπο ή απάντηση στο SMS και διαβατήριο ή ταυτότητα.

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα μετακίνησης