Επιβράδυνση παρουσίασε το τελευταίο τρίμηνο του 2019 η ανοδική πορεία του Δείκτη Τιμών Κατοικιών, που καταρτίζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), επηρεαζόμενος από τη μείωση της ζήτησης από ξένους επενδυτές, λόγω των πιο αυστηρών κριτηρίων στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΕΠ).

Ειδικότερα, ο ΔΤΚ (οικίες και διαμερίσματα) συνέχισε την ανοδική του πορεία, καταγράφοντας τριμηνιαία αύξηση 0,3% το τέταρτο τρίμηνο σε σχέση με 0,7% το προηγούμενο τρίμηνο του 2019, με την επιβράδυνση να αφορά τόσο διαμερίσματα όσο και οικίες.

Πιο έντονη παρουσιάζεται η επιβράδυνση στον επιμέρους δείκτη των διαμερισμάτων, με την αύξηση σε τριμηνιαία βάση να περιορίζεται στο 0,5% σε σχέση με 1,5% το προηγούμενο τρίμηνο και για τις οικίες να παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη, περιοριζόμενη στο 0,2% σε σχέση με 0,3% το τρίτο τρίμηνο του 2019.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στις τιμές διαμερισμάτων και οικιών στην επαρχία Πάφου με -3,0% και -0,9% αντίστοιχα, ενώ μείωση κατέγραψαν επίσης οι τιμές στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, σημειώνοντας αρνητικό πρόσημο μετά από αρκετά τρίμηνα συνεχών αυξήσεων.

Σε ετήσια βάση, ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 2,2% το τέταρτο τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας επίσης επιβράδυνση σε σχέση με τα δύο προηγούμενα τρίμηνα όπου οι αυξήσεις κυμαίνονταν στο 2,8%. Οι δείκτες τιμών κατοικιών σημείωσαν ετήσια άνοδο τόσο στα διαμερίσματα 4,1% όσο και στις οικίες με 1,5%. Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις τιμές οικιών καταγράφηκε στην Αμμόχωστο με 3,3% και των διαμερισμάτων στη Λεμεσό και Λάρνακα με 7,6% και 7,4% αντίστοιχα.

«Η επιβράδυνση στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Κατοικιών οφείλεται στη μείωση της ζήτησης από ξένους επενδυτές λόγω κυρίως των αυστηρότερων κριτηρίων στο ΚΕΠ», παρατηρεί η ΚΤΚ και επισημαίνει ότι «αντίθετα οι Κύπριοι αγοραστές φαίνεται να έδωσαν σημαντική στήριξη στην αγορά ακινήτων το 2019 κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να αναμένεται ότι θα συνεχισθεί και το 2020, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού».

Πάντως, η ΚΤΚ επισημαίνει πως η επιβράδυνση αυτή στις τιμές ακινήτων σύμφωνα με προκαταρκτικές ενδείξεις φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα τρίμηνα.

Σημειώνει ωστόσο ότι λόγω της μεθοδολογίας που χρησιμοποιεί η ΚΤΚ στον υπολογισμό του δείκτη η οποιαδήποτε αναστροφή στην πορεία των τιμών ακινήτων αντανακλάται σταδιακά και με σχετική χρονική υστέρηση. «Με βάση αυτό το δεδομένο αναμένεται ότι η μείωση στη ζήτηση που παρατηρήθηκε το δεύτερο εξάμηνο θα αντικατοπτριστεί πιο έντονα στο σχετικό δείκτη τιμών τα επόμενα τρίμηνα», προσθέτει.