Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σε νόμους τα δύο νομοσχέδια και ενέκρινε τους κανονισμούς για την εφαρμογή του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Ο ένας Νόμος ψηφίστηκε με 51 ψήφους υπέρ και 3 αποχές, ο δεύτερος Νόμος ψηφίστηκε ομόφωνα και οι κανονισμοί εγκρίθηκαν με 29  ψήφους υπέρ, 19 εναντίον και 4 αποχές.

Προηγουμένως, η Ολομέλεια της Βουλής τοποθετήθηκε επί σειρά τροπολογιών κυρίως επί του κειμένου των κανονισμών με τις πλείστες υπερψηφισθείσες τροπολογίες να προέρχονται από τον ΔΗΣΥ, που όπως αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο του κόμματος στόχευαν να επαναφέρουν τις διατάξεις των κανονισμών όπως κατατέθηκαν από την Κυβέρνηση και πριν τροποποιηθούν από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.

Τα νομοθετήματα ψηφίστηκαν μετά από μακρά συζήτηση που επεκτάθηκε και στον τρόπο που λειτουργεί η Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής με τον Πρόεδρο της Βουλής να καλεί όποιον καταγγέλλει τις ακολουθούμενες διαδικασίες από την Πρόεδρο της Επιτροπής να το πράξει εγγράφως με επιστολή προς τον ίδιο.

Με τις τροπολογίες του ΔΗΣΥ που πέρασαν ουσιαστικά δεν θα εφαρμοστεί η αλλαγή στα οικονομικά κριτήρια η οποία διαχώριζε την επένδυση των δύο εκατομμυρίων από τη αγορά μόνιμης κατοικίας αξίας τουλάχιστον 500 χιλιάδων ευρώ.