Ικανοποιητικό επίπεδο συμμόρφωσης διαπιστώθηκε κατά τις συνολικά 800 επιθεωρήσεις που διενήργησε την Πέμπτη 7 του Μάη το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το οποίο ωστόσο διαπίστωσε και κάποιες περιπτώσεις ανυπαρξίας σήμανσης. Το Τμήμα επιθεώρησε 684 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και 116 εργοτάξια.

Σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας αναφέρει ότι «σε κάποια εργοτάξια δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες σημάνσεις, υγειονομικές διευκολύνσεις, διευκολύνσεις καθαρισμού, αντισηπτικά και δεν τηρούνταν οι αποστάσεις μεταξύ των εργαζομένων ούτε και έγινε η ενημέρωση τους για τα μέτρα προστασίας».

Στις περιπτώσεις αυτές έγιναν αυστηρές υποδείξεις για βελτίωση των μέτρων προστασίας και εκδόθηκαν 6 Ειδοποιήσεις Απαγόρευσης λειτουργίας 3 εργοταξίων στη Λευκωσία και 3 στη Λεμεσό.

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα, οι επιθεωρήσεις θα συνεχίσουν να είναι εντατικές τις επόμενες ημέρες για επίτευξη καλύτερης συμμόρφωσης.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν θα διαπιστωθεί ικανοποιητική συμμόρφωση, οι Επιθεωρητές θα αναγκαστούν να επιβάλουν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις (επιβολή εξώδικων προστίμων, προώθηση ποινικών διώξεων και άμεση διακοπή εργασιών).

Στις επιθεωρήσεις αυτές συμμετείχαν, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, Λειτουργοί του Δημόσιου Τομέα και των δήμων κάτω από τον συντονισμό του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Οι Λειτουργοί αυτοί έχουν αναλάβει καθήκοντα επιτήρησης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και τα σχετικά Διατάγματα καθώς και με την περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία τα οποία ενεργοποιήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.