Με την ευκαιρία της νέας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα – LIFE, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ως Εθνικό Σημείο Επαφής του Προγράμματος διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες που θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

  • 4 Απριλίου, Λευκωσία (Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα), 8:30 – 15:00
  • 15 Απριλίου, Αγία Νάπα (Μουσείο Θάλασσα), 8:30 – 15:00
  • 18 Απριλίου, Λεμεσός (ΤΕΠΑΚ), 8:30 – 15:00

Οι ημερίδες διοργανώνονται δεδομένης της νέας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το έτος 2019 και έχουν ως στόχο την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προκύπτουν από το εν λόγω πρόγραμμα και τις αναμενόμενες αλλαγές. Η γλώσσα εργασίας θα είναι η ελληνική, στην ημερίδα της Λευκωσίας όμως θα υπάρχει παράλληλη μετάφραση στα Αγγλικά.

Μάθετε περισσότερα για το περιεχόμενο των ημερίδων και το χώρο διεξαγωγής εδώ.

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά, ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο.

Οι ημερίδες διοργανώνονται στο πλαίσιο του έργου «Cyclamen – Cyprus Capacity Building for LIFE LIFE14 CAP/CY/000006», με τη συνεισφορά του Προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη διοργάνωσης: Κα Χαρά Μαυρονικόλα, Τηλ: +357 22408919, E-mail: cmavronicola@environment.moa.gov.cy.