Ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus) ενημερώνει ότι δημιουργήθηκε η εξειδικευμένη μονάδα «TourInvest Cyprus» που σκοπό έχει την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας. Η νέα μονάδα θα αποτελεί το πρώτο σημείο επικοινωνίας για ξένους επενδυτές, προσφέροντας υπηρεσίες τύπου «One-Stop Shop» και παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης.

Για σκοπούς προσέλκυσης επενδύσεων και για την προώθηση του ευρύτερου τομέα, καθώς και μεγάλων έργων, έχει λειτουργήσει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα www.tourinvestcyprus.org.cy η οποία εμπλουτίζεται με τα διαθέσιμα προς επένδυση έργα.

Για τον καταρτισμό ενός ολοκληρωμένου καταλόγου έργων, η ΟΕΒ παροτρύνει τα μέλη της όπως επικοινωνήσουν με τον Invest Cyprus για αναφορά πρόσφατα αδειοδοτημένων έργων μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης projects@investcyprus.org.cy. Στα έργα αυτά μπορούν να συμπεριληφθούν τόσο αυτά που κατατάσσονται στον τομέα του Τουρισμού όσο και στις διάφορες μορφές αναπτυξιακών έργων και νέων υποδομών.

Βρείτε εδώ το έντυπο με πληροφορίες για τη μονάδα «TourInvest Cyprus».