Τη σημασία της ενίσχυσης του τοπικού πλαισίου αφερεγγυότητας ως μέτρο οικονομικής ανάκαμψης τόνισε κατά την ομιλία της στο 10ο Nicosia Economic Congress, η Διευθύντρια της CITR Κύπρου & Cyprus Country Coordinator του INSOL Europe, κ. Ιρίνα Μίσκα. Απευθυνόμενη σε ένα ευρύ κοινό υψηλόβαθμων στελεχών τοπικών επιχειρήσεων, αλλά και κρατικών αξιωματούχων, η κ. Μίσκα παρουσίασε παραδείγματα επιτυχούς αξιοποίησης εργαλείων αφερεγγυότητας σε άλλες χώρες για την αντιμετώπιση οικονομικών κρίσεων, εξηγώντας πως το πλαίσιο αφερεγγυότητας στην Κύπρο, όπως  είναι ρυθμισμένο αυτή τη στιγμή, αποτελεί το ύστατο μέτρο τόσο για πιστωτές, όσο και για οφειλέτες σε δυσπραγία.

Οι οικονομικές προκλήσεις που δημιουργήθηκαν από την πανδημία του Covid-19 έρχονται να προστεθούν σε αυτές της προηγούμενης κρίσης, καθώς η Κύπρος βρίσκεται ακόμα στη διαδικασία προσπάθειας μείωσης των ΜΕΔ από τον ισολογισμό των τραπεζών. Ένα αποτελεσματικό καθεστώς επιχειρησιακής αφερεγγυότητας στην Κύπρο θα συνεισφέρει στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος της χώρας, θα διευκολύνει το διαχωρισμό μεταξύ των βιώσιμων και μη επιχειρήσεων και θα συμβάλει στις προσπάθειες μείωσης των ΜΕΔ.

«Σε ένα υγειές επιχειρηματικό περιβάλλον, η αφερεγγυότητα λειτουργεί ως εργαλείο προστασίας για όλους τους εμπλεκόμενους: οφειλέτες, πιστωτές, υπαλλήλους, μετόχους. Όσο μάλιστα περισσότερο πληγεί η οικονομία μιας χώρας, τόσο πιο χρήσιμα είναι τα εργαλεία αφερεγγυότητας, δεδομένου βέβαια ότι υπάρχει ένα σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο που να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητά τους. Επομένως, είναι σημαντικό, τώρα περισσότερο από ποτέ, να υιοθετήσουμε μία κουλτούρα διάσωσης, εφαρμόζοντας την Ευρωπαϊκή Οδηγία Προληπτικής Αναδιάρθρωσης, για να πετύχουμε μακροπρόθεσμη οικονομική ανάκαμψη», ανέφερε η κ. Μίσκα.

Σε όλες τις λύσεις που αφορούν δυσπραγία, υψίστης σημασίας είναι η αξιοποίηση έμπειρων και εξειδικευμένων επαγγελματιών στις διαδικασίες Προ-Aφερεγγυότητας, Αφερεγγυότητας και Αναδιάρθρωσης. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας σε υποθέσεις οικονομικής δυσπραγίας  και διαχείρισης κρίσεων, η CITR, μέλος του Ομίλου Impetum, στηρίζει εταιρείες και πιστωτές σε δυσπραγία, παρέχοντας ολοκληρωμένα και εξατομικευμένα προγράμματα με στόχο την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για όλους τους εμπλεκόμενους. Η διεπιστημονική ομάδα της εταιρείας αξιοποιεί την εξειδίκευση που διαθέτει σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες αναδιάρθρωσης, υπηρεσίες αφερεγγυότητας, συμβουλευτική σε θέματα ΜΕΔ, αλλά και πωλήσεις και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων σε περιπτώσεις δυσπραγίας.

Ο INSOL Europe είναι ο ευρωπαϊκός σύνδεσμος επαγγελματιών αφερεγγυότητας, δικηγόρων αφερεγγυότητας και επαγγελματιών αναδιάρθρωσης, που στηρίζει θέματα αφερεγγυότητας και ανάκαμψης ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφόρησης και ιδεών μεταξύ μελών, σχετικών ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων.