Το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ (ΕΑ19) και κατά 0,4% στην ΕΕ28 κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενωση.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ28. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,2% στην ΕΕ28 το β τρίμηνο του 2018, μετά + 2,5% και + 2,4% αντίστοιχα το προηγούμενο τρίμηνο.

Την ίδια ώρα, ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ αναμένεται να είναι 2,1% τον Ιούλιο του 2018, από 2,0% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφορικά με τα βασικά στοιχεία του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιούλιο (9,4% έναντι 8,0% τον Ιούνιο), ακολουθούμενη από τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό (2,5% ), τις υπηρεσίες (1,4%, έναντι 1,3% τον Ιούνιο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,5%, έναντι 0,4% τον Ιούνιο).

Τέλος, στη ζώνη του ευρώ, σε πραγματικό επίπεδο, το κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,1% το πρώτο τρίμηνο του 2018, μετά από αύξηση 0,3% το προηγούμενο τρίμηνο. Η πραγματική κατανάλωση των νοικοκυριών κατά κεφαλή αυξήθηκε κατά 0,3% το πρώτο τρίμηνο του 2018, μετά από αύξηση κατά 0,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2017.

Στην ΕΕ28, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 0,1% το πρώτο τρίμηνο του 2018, μετά από αύξηση 0,6% το προηγούμενο τρίμηνο. Η πραγματική κατά κεφαλήν κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,1% το πρώτο τρίμηνο του 2018, μετά από αύξηση κατά 0,2% το τέταρτο τρίμηνο του 2017.