Στο 3,2% διαμορφώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας το β΄τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Όπως ανακοινώθηκε, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019 υπολογίζεται σε +3,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.

Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο +3,2%.

Η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης οφείλεται κατά κύριο λόγο στους εξής τομείς: “Κατασκευές”, “Ενημέρωση και Επικοινωνία”, “Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες”, “Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες” και “Τέχνες, διασκέδαση και Ψυχαγωγία”.

Αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης κατέγραψε ο τομέας των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.