Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση σήμερα, 3 Ιουνίου 2020, η οποία αναφέρει ότι η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια για την περίοδο από 13 Μαΐου μέχρι 12 Ιουνίου 2020, είναι η Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020.

Η ανακοίνωση σημειώνει ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα είναι διαθέσιμες για χρήση μετά απότις 12 Ιουνίου 2020 και δεν θα γίνονται αποδεκτά οποιαδήποτε αιτήματα για εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων.