Προς συγκέντρωση του ποσού των €175 εκατομμυρίων που έδωσε ως δάνειο το κράτος στην πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζας (ΣΚΤ) στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης της το 2015, οδεύει το Ανεξάρτητο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης Τραπεζών, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών.

Το θέμα τέθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης στην Επιτροπή κυβερνητικών νομοσχεδίων για την κατάργηση του νόμου σε σχέση με τη σύσταση και λειτουργία της Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων, μετά την πώληση μέρους των περιουσιακών στοιχείων της πρώην ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα.

Επίσης, συζητήθηκε κυβερνητικό νομοσχέδιο που αφορά την ρύθμιση ζητημάτων που σχετίζονται με την πρόταση για κατάργηση του νόμου δυνάμει του οποίου συστάθηκε η Μονάδα Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Συγκεκριμένα, μιλώντας ενώπιον των μελών της Επιτροπής Οικονομικών, ο εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ και προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων Διονύσης Διονυσίου είπε ότι μέχρι το τέλος του 2018 είχε εισρεύσει στο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης ποσό ύψους €149 εκατομμυρίων, αναφέροντας παράλληλα πως μόλις εισρεύσουν τα 175 εκ. ευρώ που δάνεισε το κράτος στην πρώην ΣΚΤ θα σταματήσει η εισροή κεφαλαίων στο Ταμείο, με βάση τον σχετικό νόμο που ψηφίστηκε.

Στο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης μεταφέρεται μέρος του ειδικού φόρου ύψους 15 τοις χιλίοις που καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα.

Αναφορικά με το νομοσχέδιο για κατάργηση της Μονάδας, ο κ. Διονυσίου είπε ότι η ανάγκη σύσταση της Μονάδας προέκυψε το 2013 και περιλαμβανόταν στις προαπαιτούμενες δράσεις που θα έπρεπε να γίνουν πριν από την ανακεφαλαιοποίηση Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, πως με την πώληση μέρους των εργασιών της πρώην ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα και την σύσταση του κρατικού Φορέα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων «έχει εκλείψει η ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας» της Μονάδας με βάση τις υφιστάμενες πρόνοιες της νομοθεσίας.

Ανέφερε ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν αφορούν την κατάργηση του βασικού νόμου που συστήνει την Μονάδα και επίσης η τροποποίηση του νόμου περί της Σύστασης κα Λειτουργίας Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης έτσι ώστε, όπως είπε, να ρυθμιστούν τα θέματα που προκύπτουν από την κατάργηση του νόμου που συστήνει την Μονάδα Διαχείρισης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Διονυσίου εξήγησε ότι όπου υπάρχουν αναφορές για την Μονάδα και για την λειτουργική υποστήριξη του Ταμείου οι αναφορές αυτές αντικαθίστανται με το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ για την πρόνοια που αφορά τον προϊστάμενο της Μονάδας Διαχείρισης που ήταν ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής θα αντικατασταθεί, όπως είπε, από τον Γενικό Διευθυντή του ΥΠΟΙΚ ή εκπρόσωπο του.

Πλέον με την σύσταση της ΚΕΔΙΠΕΣ που διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία της πρώην ΣΚΤ τα οποία δεν μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα, υπάρχει όρος ότι δεν θα έχει οποιανδήποτε εμπλοκή το κράτος σε αυτή την διαχείριση, σημείωσε.

Όσον αφορά το τι θα γίνει με τον ΟΧΣ, μετά την κατάργηση της Μονάδας Διαχείρισης, ο κ. Διονυσίου εξήγησε πως από την Μονάδα γινόταν μόνο παρακολούθηση του ΟΧΣ, η οποία μετά την κατάργηση των νόμων θα γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του ΥΠΟΙΚ.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο να χρειαστεί στο μέλλον η συμμετοχή της Δημοκρατίας σε πιστωτικό ίδρυμα, ο εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ ανέφερε ότι πλέον υπάρχει το ενιαίο ταμείο εξυγίανσης της ΕΕ το οποίο διαχειρίζεται τέτοια θέματα, σε αντίθεση με την μη ύπαρξη τέτοιου ταμείου το 2013, όπως είπε, όταν χρειάστηκε η σύσταση της συγκεκριμένης Μονάδας.