Με ανακοίνωση ημερομηνίας 29 Απριλίου 2020, το Υπουργείο Υγείας κατηγοριοποιεί τους πολίτες με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση από τον ιό COVID – 19.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο αναφέρει τα εξής:

Οι κατηγορίες έχουν επιλεγεί βάσει της υπάρχουσας διεθνούς βιβλιογραφίας και λαμβάνοντας υπόψιν και τα μέχρι τώρα επιδημιολογικά δεδομένα της επιδημίας της νόσου COVID-19 στον διεθνή χώρο και στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Α Κατηγορία: Οι ασθενείς στις πιο κάτω κατηγορίες μπορούν να εργαστούν με την προϋπόθεση ότι δεν βρίσκονται σε χώρους όπου συναλλάσσονται με κοινό και δεν υπάρχει αυξημένη διέλευση ατόμων.

 • Ηλικία άνω των 65 ετών
 • Προϋπάρχουσα Χρόνια Αναπνευστική Νόσος (π.χ. χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, βρογχικό άσθμα μέτριας βαρύτητας)
 • Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης 15-30 ml/min)
 • Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 ή/και με βλάβες οργάνων-στόχων (χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, καρδιαγγειακή νόσος, αμφιβληστροειδοπάθεια, χρόνια περιφερική νευροπάθεια – εκτός αν εμπίπτει στην κατηγορία Β)
 • Νοσογόνος παχυσαρκία BMI > 40
 • Αιμοσφαιρινοπαθείς (ομόζυγοι θαλασσαιμίας, Δρεπανοκυτταρική Αναιμία)
 • Χρόνια ηπατική ανεπάρκεια σταδίου Child-Pugh C
 • Σοβαρές γενετικές διαταραχές πήξης
 • Νευρομυοπάθειες
 • Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐδες και θηλάζουσες.

Β Κατηγορία: Οι ασθενείς στις πιο κάτω κατηγορίες θεωρούνται πολύ υψηλού κινδύνου και συνιστάται να εργάζονται από το σπίτι.

 • Προϋπάρχουσα Χρόνια Αναπνευστική Νόσος (π.χ. βρογχικό άσθμα σοβαρής βαρύτητας, ασθενής σε χρόνια οξυγονοθεραπεία ή σε μη-επεμβατικό αερισμό [CPAP ή ΒiPaP] κατ’ οίκον, σοβαρή πνευμονική υπέρταση (NYHA III και IV), σοβαρή πνευμονική ίνωση,
  πνευμονεκτομή/λοβεκτομή)
 • Σοβαρή Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης < 15 ml/min και αιμοκαθαρώμενοι)
 • Καρδιακή αρρυθμία με μόνιμο απινιδιστή ή καρδιοπάθεια με μόνιμο απινιδιστή και αμφικοιλιακό βηματοδότη
 • Καρδιακή Ανεπάρκεια οποιασδήποτε αιτιολογίας (Ισχαιμικής ή μη αιτιολογίας) σταδίου κατά NYHA III ή IV
 • Καρδιαγγειακή νόσος:
  • Πρόσφατο οξύ στεφανιαίο σύνδρομο ή επέμβαση επαναγγείωσης: αγγειοπλαστική ή εμφύτευση stent τους τελευταίους 12 μήνες,
  • Αορτο-στεφανιαία παράκαμψη (CABG (bypass)) τους τελευταίους 12 μήνες,
  • Πρόσφατο ΑΕΕ τους τελευταίους 12 μήνες ή με εγκατεστημένη νευρολογική σημειολογία
 • Μυοκαρδιοπάθειες (Ιστορικό τεκμηριωμένης μυοκαρδίτιδος, υπερτροφική, διατατική, διηθητική (αμυλοείδωση))
 • Συγγενείς καρδιοπάθειες μετά από χειρουργική διόρθωση με σημαντική υπολειπόμενη βλάβη ή μη-διορθωμένες συγγενείς καρδιοπάθειες με σημαντική υπολειπόμενη βλάβη
 • Ενεργός χρήση βιολογικών παραγόντων (π.χ. TNF αναστολείς, αναστολείς ιντερλευκίνης) ή άλλων ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.
 • Ενεργός χρόνια λήψη κορτικοειδών (≥ 20mg πρενδιζόνης ή ισοδύναμο της για ≥ 1 μήνες)
 • Ασθενείς με ιστορικό μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών
  κυττάρων.
 • Ασθενείς με κακοήθεια συμπαγούς οργάνου ή αιματολογική, που λαμβάνουν
  χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία ή ανοσοθεραπεία.
 • Ασθενείς με HIV ή ασθενείς με αριθμό CD4 λεμφοκυττάρων < 200/mm3
 • Κληρονομικές ή επίκτητες ανοσοανεπάρκειες