Μείωση €65 εκατ. ή 33% παρουσίασε η παραχώρηση νέας πίστωσης στην οικονομία τον Μάρτιο, μήνα κατά τον οποίο ξεκίνησαν τα μέτρα προστασίας κατά του κορωνοϊού, με την παραχώρηση καθαρών νέων δανείων να υποχωρεί στα €131 εκατ. από €196 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Ωστόσο σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), τα συνολικά δάνεια που παραχωρήθηκαν τον Μάρτιο, τα οποία περιλαμβάνουν και χορηγήσεις που έτυχαν διαπραγμάτευσης, υποχώρησαν μόνο κατά €17 εκατ. καθώς παρατηρήθηκε εισροή νέων δανείων, τα οποία έτυχαν διαπραγμάτευσης στα δάνεια προς επιχειρήσεις άνω του €1 εκατ.

Ειδικότερα, τα καθαρά νέα καταναλωτικά δάνεια παρέμειναν περίπου αμετάβλητα τον Μάρτιο στα €12,5 εκατ. σε σύγκριση με €12,6 τον προηγούμενο μήνα. Τα δάνεια που έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης ανήλθαν σε €1,1 εκατ. από €2,2 τον Φεβρουάριο.

Τα καθαρά νέα δάνεια για αγορά κατοικίας υποχώρησαν στα €42,2 εκατ. τον Μάρτιο από €60,2 εκατ. τον προηγούμενο μήνα, ενώ τα δάνεια που έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης υποχώρησαν στα €14,1 εκατ. από €19,5 τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, τα καθαρά νέα άλλα δάνεια ανήλθαν σε €12 εκατ. τον Μάρτιο από €19,5 εκατ. τον προηγούμενο μήνα, ενώ τα δάνεια που έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης παρέμειναν αμετάβλητα στα €3,1 εκατ.

Τα επιχειρηματικά δάνεια μέχρι €1 εκατ. παρουσίασαν μικρή μείωση τον Μάρτιο, υποχωρώντας στα €23,8 εκατ. από €29,1 εκατ. τον προηγούμενο μήνα, με τα δάνεια που έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης να παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα στα €7,1 εκατ. από €7,5 εκατ.

Τέλος τα καθαρά νέα επιχειρηματικά δάνεια άνω του €1 εκατ. υποχώρησαν στα €43,5 εκατ. τον Μάρτιο από €78 εκατ. τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, τα δάνεια τα οποία έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης αυξήθηκαν σημαντικά τον Μάρτιο και ανήλθαν στα €125,4 εκατ. από €70,7 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Μείωση για επιτόκια καταθέσεων νοικοκυριών, αμετάβλητα για εταιρικές καταθέσεις

Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, το επιτόκιο Μαρτίου για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά μειώθηκε στο 0,11%, σε σύγκριση με 0,14% τον προηγούμενο μήνα.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,10%.