Σε δεινή κατάσταση βρίσκεται ο κλάδος εμπορίας τροφίμων, καθώς έχοντας χάσει το σημαντικότερο μέρος του κύκλου εργασιών του ως αποτέλεσμα των προσπαθειών αναχαίτισης της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19 στην Κύπρο και το μαζικό κλείσιμο ξενοδοχείων και επιχειρήσεων εστίασης μεταξύ άλλων, η μη συμπερίληψη τους στα κυβερνητικά σχέδια στήριξης, μέσω οικονομικής ενίσχυσης, οδηγούν σε αδιέξοδο τους επιχειρηματίες που εξετάζουν πλέον ανοικτά το ενδεχόμενο μαζικών απολύσεων προσωπικού.

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται κυρίως στο εμπόριο τροφίμων προμηθεύοντας ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφετέριες (HORECΑ), παρά τις προσπάθειές τους για ένταξη στο πρόγραμμα μερικής αναστολή εργασιών, βρήκαν κλειστή την πόρτα του αρμόδιου Υπουργείου στο πλαίσιο ερμηνείας του σχετικού διατάγματος. Όπως αναφέρεται στις προϋποθέσεις ένταξης επιχειρήσεων στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών, το εν λόγω μέτρο, «δεν εφαρμόζεται για οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οργανισμούς δημοσίου δικαίου και άλλους παρόμοιας φύσης οργανισμούς και άλλες οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες εκ των πραγμάτων δεν έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους», μεταξύ των οποίων έχουν συμπεριληφθεί και οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν τρόφιμα. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση δεν λήφθηκε υπόψη το καίριο πλήγμα που δέχθηκε ο κλάδος, λόγω της προσωρινής αναστολής εργασιών ξενοδοχείων, εστιατορίων και καφετεριών που αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό του πελατολογίου τους, σε ποσοστό που αγγίζει το 80%.

Σε δηλώσεις του στην Epihirimatiki, ο κ. Μάριος Κασάπης, Γενικός Διευθυντής της KFL LOGISTICS LTD, μέλος του ομίλου εταιρειών ΚΕΑΝ, επιβεβαίωσε με απογοήτευση την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, σημειώνοντας ότι «αποφασίσαμε να κρατήσουμε το σύνολο του προσωπικού μας και κάναμε την αίτηση για να ενταχθούμε στο πρόγραμμα μερικής αναστολή εργασιών. Η αίτηση υποβλήθηκε στις 30/03/2020. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε επανειλημμένως με τους αρμόδιους χωρίς αποτέλεσμα. Τελικά με παρέμβαση δημοσιογράφων μάθαμε ότι δεν δικαιούμαστε να είμαστε στο εν λόγω σχέδιο και το προσωπικό μας δεν θα αποζημιωθεί. Το ίδιο ισχύει και με άλλες εταιρείες τροφίμων που εξειδικεύονται στο HORECA». Δεδομένων των συνθηκών που περιγράφονται πιο πάνω και δεδομένης της δραματικής πτώσης των πωλήσεων και της αδυναμίας εισπράξεων των οφειλόμενων, ως αποτέλεσμα του κλεισίματος των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, ο κ. Κασάπης επιβεβαίωσε τις σκέψεις που γίνονται για αναγκαστική απόλυση μεγάλου αριθμού εργαζομένων.

«Είμαστε σίγουροι ότι το κράτος δεν κατάλαβε τον τρόπο εργασίας της προμηθευτικής αλυσίδας όσων αφορά το HORECA και ότι σκοπός του σίγουρα είναι να βοηθήσει εταιρείες, σαν τη δική μας, που οφθαλμοφανώς έχουν πληγεί», τόνισε ο κ. Κασάπης, σημειώνοντας ότι «θέλουμε να προστατευθούν οι εργαζόμενοι μας, και το κράτος, και γι΄ αυτό το λόγο ζητούμε την άμεση αναπροσαρμογή των αποφάσεων του Υπουργείου και την ισότιμη μεταχείριση όλων των εργαζομένων», και κατέληξε λέγοντας «σκοπός μας, δεν είναι η άσκηση κριτικής, αλλά η παροχή πληροφοριών στους αρμόδιους για διόρθωση λαθών που πιστεύουμε ότι έγινα καλοπροαίρετα».