Με ρυθμό 5,0% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο του 2021, σε σύγκριση με τον περσινό Αύγουστο, κατά τον οποίο υπήρχαν σε εφαρμογή αυστηρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου του 2021, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) σημείωσε αύξηση 1,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Αύγουστο 2021 αυξήθηκε κατά 1,59 μονάδες και έφτασε στις 104,09 μονάδες σε σύγκριση με 102,50 μονάδες τον Ιούλιο 2021.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2020 καταγράφηκαν στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 39,8%, στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 21,4% και στα Γεωργικά Προϊόντα με ποσοστό 20,2%.

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η κατηγορία Γεωργικά Προϊόντα παρουσίασε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό 16,1%.

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2020, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση,Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (14,4%), Μεταφορές (10,8%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (8,2%).

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021, η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (7,0%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη θετική μεταβολή παρουσιάστηκε στην κατηγορία Μεταφορές (6,1%), ενώ η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Επικοινωνίες (-2,0%).

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Εξάλλου, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Αυγούστου 2021 σε σχέση με τον Αύγουστο του 2020 είχαν οι κατηγορίες Στέγαση,Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (1,61), Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (1,58) και Μεταφορές (1,55).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (1,36).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Αυγούστου 2021 σε σύγκριση με το δείκτη του Αυγούστου 2020 είχαν τα πετρελαιοειδή (1,54) και ο ηλεκτρισμός (1,09).

Τέλος, τα φρέσκα λαχανικά (0,89) και τα φρέσκα φρούτα (0,35) είχαν την μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Αυγούστου 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα.