Οι συνολικές εγγραφές οχημάτων αυξήθηκαν κατά 30,5% και έφθασαν τις 29.033, κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2017, σε σύγκριση με 22.250 την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι εγγραφές επιβατηγών σαλούν αυτοκινήτων αυξήθηκαν σε 23.996, από 18.399 την αντίστοιχη περίοδο του 2016, δηλαδή υπήρξε άνοδος 30,4%.