Μεγάλη αύξηση παρουσίασαν τον Ιούλιο του 2021 οι τιμές παραγωγού στις βιομηχανίες, σε σύγκριση με τον περσινό Ιούλιο, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις πέραν του 30% να καταγράφονται στους κλάδους παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής νερού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Ιούλιο 2021 έφτασε στις 109,8 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 1,8% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2021.

Όσον αφορά τη μεταβολή, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση 11,0%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 2,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, τον Ιούλιο 2021 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2021 ο δείκτης σημείωσε αύξηση σε όλους τους τομείς και συγκεκριμένα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κατά 5,1%, στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών κατά 1,1%, στη μεταποίηση κατά 1,0% και στα μεταλλεία και λατομεία κατά 0,4%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020, έχουν επίσης παρατηρηθεί αυξήσεις σε όλους τους τομείς, ως εξής: παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 37,4%, παροχή νερού και ανάκτηση υλικών 31,5%, μεταποίηση 4,1% και μεταλλεία και λατομεία 1,1%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Ιούλιο 2021 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020, καταγράφηκαν αυξήσεις σε όλες σχεδόν τις οικονομικές δραστηριότητες, με τις σημαντικότερες να παρουσιάζονται στη βιομηχανία ξύλου (21,1%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (19,1%), στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (3,7%) στην κατασκευή επίπλων και επισκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού (2,3%) και στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2,0%).

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, η μοναδική δραστηριότητα στην οποία σημειώθηκε μείωση ήταν η παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (-0,2%).