Η μεγάλη πρόκληση που έχουν Κύπρος και Ελλάδα είναι πως θα αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα του ενεργητικού των τραπεζών που είναι τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ), τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας Χρήστος Σταϊκούρας

Το στοίχημα είναι πως θα αντιμετωπιστούν τα ΜΕΔ «με επάρκεια για να διοχετεύσουμε πόρους στην πραγματική οικονομία, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε πίσω αυτούς που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης”, υπογράμμισε ο κ. Σταϊκούρας, σε ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με θέμα «Επενδύσεις στην εποχή της οικονομίας της γνώσης».

Παράλληλα, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι μια χώρα η οποία βγαίνει από τα προγράμματα στήριξης οφείλει να κοιτάει τις ενδογενείς πηγές ανάπτυξης και να επενδύσει στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία.

Αυτά, συνέχισε, αποτελούν «κομβικά στοιχεία» και «ενδογενείς πηγές ανάπτυξης που επιδρούν σε τρεις κρίσιμους παράγοντες που είναι η υψηλή και διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση, η δημιουργία καλών θέσεων απασχόλησης και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής».

«Χώρες που έλαβαν σοβαρά υπόψη σε επίπεδο εφαρμοσμένης πολιτικής τις υποδείξεις της επιστήμης ενισχύουν διαρκώς τη θέση τους στο όλο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον» και απόδειξη για αυτό αποτελεί η Κύπρος, πρόσθεσε.

Αναφορικά με τους στόχους της ΕΕ να γίνει η πιο ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι η ΕΕ απέτυχε στο στόχο που έχει θέσει παρά το ότι η κατεύθυνση είναι σωστή, καθώς «υστερεί στην ανταγωνιστικότητα των οικονομιών της και εμφανίζει σημαντική διαρροή πολύτιμου επιστημονικού δυναμικού προς άλλες ανεπτυγμένες και ταχέως αναπτυσσόμενες χώρες».

Επικαλούμενος κάποιες σκέψεις του Γάλλου Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει από ταξίδι στην Κίνα, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι «στην ΕΕ ασχολούμαστε με οριακές διαφοροποιήσεις στον κοινοτικό προϋπολογισμό, πως θα βελτιώσουμε κάποια μακροοικονομικά μεγέθη και πως οριακά θα πετύχουμε κάποιους δημοσιονομικούς στόχους όταν η Κίνα επενδύει δισεκατομμύρια στην καινοτομία».

Στο σημείο αυτό, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι στα κρίσιμης σημασίας πεδία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας παρατηρείται στην Ελλάδα «χάσμα υστέρησης από τα άλλα κράτη της ΕΕ και αυτό γιατί υπήρχε διαχρονικά», όπως είπε, «λιγότερο ή περισσότερο κατά περιόδους έλλειμμα δημιουργικής κουλτούρας αλλά και πλεόνασμα ιδεοληψιών και αγκυλώσεων».

Δημιουργία ενιαίας αγοράς κεφαλαίων στην ΕΕ

Ανέφερε επίσης ότι ένα από τα αντικείμενα που συζητείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τον Υπουργό Οικονομικών της Κύπρου Χάρη Γεωργιάδη είναι η δημιουργία ενιαίας αγοράς κεφαλαίων έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι δυνατότητες σε δύσκολες περιόδους για τις οικονομίες να υπάρχουν πόροι τις μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Μέτρα αντιμετώπισης του χάσματος ανταγωνιστικότητας

Αναφορικά με το πως η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το χάσμα ανταγωνιστικότητας που υπάρχει, ο κ. Σταϊκούρας επικεντρώθηκε στην ομιλία του σε έντεκα συγκεκριμένες σκέψεις.

Αυτές περιλαμβάνουν την παροχή υψηλής ποιότητας γνώσεων και δεξιοτήτων σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, δημόσιου και ιδιωτικού, την προώθηση ενός σύγχρονου συστήματος αυτοδιοίκησης και αυτονομίας των πανεπιστημίων και των κέντρων έρευνας και καινοτομίας με συνοδό την αξιολόγηση, την αλλαγή του δόγματος ως προς την δημόσια χρηματοδότηση (επιπλέον δημόσια χρηματοδότηση όταν κάτι αξιολογείται) και την πιο ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας και μεγαλύτερη και καλύτερη αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων στους τομείς της γνώσης.

Αναφέρθκε επίσης στην ανάπτυξη ενός εξωστρεφούς και διεθνοποιημένου συστήματος εκπαίδευσης κατάρτισης και δια βίου μάθησης, τη διευκόλυνση στην ανεύρεση κεφαλαίων (δημιουργία δομημένου αναπτυξιακού οργανισμού), τη δια βίου μάθηση, ειδικά για άτομα με χαμηλή ειδίκευση και τη διαρκή σύζευξη έρευνας, εκπαίδευσης και περιεχόμενου σπουδών με την παραγωγική διαδικασία και την αγορά εργασίας.

Επιπλέον, ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε στην ενίσχυση με κεφάλαια νεών επιστημόνων με ελπιδοφόρες και καινοτόμες ιδέες, στη δημιουργία φορολογικών κινήτρων για την έρευνα και την καινοτομία και στην σύζευξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα έτσι ώστε μέσα από τη συνεργασία να υλοποιηθούν πολλά νέα έργα, χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση.

Προσέλκυση επενδύσεων

Αναφορικά με τους τρεις άξονες στους οποίους θα κινηθεί η Ελλάδα για την προσέλκυση επενδύσεων, ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ είπε ότι στον πρώτο άξονα «κινούμαστε σταθερά με λογική στα πλαίσια των δημοσιονομικών περιορισμών που έχουμε και μειώνουμε άμεσους και έμμεσους φόρους σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για να μπορέσει ο πολίτης να επιστρέψει στην Ελλάδα και να επιχειρήσει σε ένα λογικό φορολογικό καθεστώς», σημειώνοντας παράλληλα ότι επί του προκειμένου θα δοθούν «και επιπλέον κίνητρα στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί τον επόμενο μήνα».

Ο δεύτερος άξονας, σύμφωνα με τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, είναι να γίνουν διαρθρωτικές αλλαγές διότι, όπως εξήγησε, ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει ο πολίτης για να επιχειρεί στην Ελλάδα είναι η γραφειοκρατία, η πολυνομία, η υλοποίηση αποκρατικοποιήσεων και η αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου, η δημόσια διοίκηση, το ενεργειακό περιβάλλον και ο τομέας της υγείας, της παιδείας, της έρευνας και της καινοτομίας.

Ανέφερε ότι με το αναπτυξιακό νομοσχέδιο επί του οποίου ξεκίνησε συζήτηση την περασμένη Παρασκευή, η Ελλάδα αρχίζει να αντιμετωπίζει και να λύνει θέματα που αφορούν την προσέλκυση επενδυτών όπως είναι τα επιχειρηματικά πάρκα, μεταρρυθμίσεις στο χώρο της εργασίας έτσι ώστε να δημιουργούμε την ευελιξία στους χώρους εργασίας με ασφάλεια για να δημιουργηθούν περισσότερες καλές θέσεις απασχόλησης μειώνοντας ασφαλιστικές εισφορές και επενδύοντας σε ενδογενείς πηγές ανάπτυξης.

Αναφορικά με τον τρίτο άξονα, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι στόχος είναι να ενισχύσουμε την ρευστότητα για να επιστρέψουν στην Ελλάδα αυτοί που έχουν φύγει στο εξωτερικό.

Επίσης, επικαλούμενος εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών και διεθνών οργανισμών, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι «η Ελλάδα αντιστρόφως της Κύπρου θα αυξάνει τους ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια», προσθέτοντας ότι «η Κύπρος θα έχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης αλλά σε καθοδική πορεία, ενώ η Ελλάδα θα είναι σε ανοδική πορεία».

«Αυτό σημαίνει ότι κινούμαστε σωστά και το 2020, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν για τις δύο χώρες, θα είμαστε στο ίδιο επίπεδο» σε σχέση με τους ρυθμούς ανάπτυξης , γύρω στο 2,8%.

Ανέφερε ότι «υπάρχουν ενδογενείς συστατικά που δείχνουν ότι η ανάπτυξη έχει πιο μόνιμα χαρακτηριστικά», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι το πρόβλημα που έχει η Ελλάδα είναι τα συστατικά του πλούτου, που είναι η κατανάλωση, οι επενδύσεις και εξαγωγές (μείον εισαγωγές)

Ο Έλληνας Υπουργός είπε ότι θα πρέπει η Ελλάδα να προβεί σε μια παραγωγική ανασυγκρότηση, δηλαδή, όπως εξήγησε, τα δύο τελευταία συστατικά (επενδύσεις και εξαγωγές) να αυξηθούν περισσότερο από το πρώτο συστατικό (κατανάλωση), σημειώνοντας ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να γυρίσει στον τρόπο ανάπτυξης που είχε πριν από 30 χρόνια, όταν η κατανάλωση ανερχόταν στο 90% της παραγωγής με δανεικά.