Μείωση 9% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία το πρώτο δίμηνο του 2021 σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε στις 124,9 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας μείωση 5,9% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2020. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 9,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης τον Φεβρουάριο 2021 ο δείκτης έφτασε τις 132,1 μονάδες, σημειώνοντας μείωση 1,7% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020. Μείωση παρατηρήθηκε ακόμη στον τομέα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30,4% και στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων κατά 2,0%. Αντίθετα, άνοδος σημειώθηκε στον τομέα παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 17,8%.