Σημαντική αλλά αναμενόμενη μείωση καταγράφηκε στο λιανικό εμπόριο τον Απρίλιο 2020, τον δεύτερο μήνα κατά τον οποίο συνέχισαν να εφαρμόζονται στην Κύπρο τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά τον Απρίλιο 2020, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου μειώθηκε κατά 30,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και έφτασε στις 79,6 μονάδες (βάση 2015=100). Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2020, ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε μείωση 4,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.

Επίσης σύμφωνα πάντα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, κατά τον Απρίλιο 2020, ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου μειώθηκε κατά 28,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, και έφτασε στις 82,4 μονάδες (βάση 2015=100). Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2020, ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε μείωση 4,3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.