Μείωση σε ποσοστό 29,4% κατά το πρώτο 9μηνο του 2020 κατέγραψε ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 έφτασε στις 79,5 μονάδες (βάση 2015=100) σημειώνοντας μείωση της τάξης του 42,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Κατά οικονομική δραστηριότητα, μειώσεις σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους κατέγραψαν οι αεροπορικές μεταφορές κατά 89,0%, οι πλωτές μεταφορές κατά 80,7%, οι χερσαίες μεταφορές κατά 43,3% και η αποθήκευση και οι υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες κατά 33,0%, ενώ άνοδο κατά 0,4% κατέγραψαν οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση σημείωσε μείωση της τάξης του 29,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.