Στα €277,6 εκατομμύρια διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο του 2019 το έλλειμμα εξωτερικού εμπορίου σε σύγκριση με €416,4 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2018, παρουσιάζοντας μείωση 33% σε ετήσια βάση.

Η μείωση του εμπορικού ελλείμματος οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών, οι οποίες υπερδιπλασιάστηκαν σε σύγκριση με τον πρώτο μήνα του 2018 και αυτό λόγο των εξαγωγών προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων.

Σύμφωνα με την μηνιαία έκδοση της Στατιστικής Υπηρεσίας «Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)» για τον Ιανουάριο 2019 οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για τον μήνα Ιανουάριο 2019 ήταν €811,2 εκ. σε σύγκριση με €621,9 εκ. τον μήνα Ιανουάριο 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον μήνα Ιανουάριο 2019 ήταν €533,6 εκ. σε σύγκριση με €205,5 εκ. τον μήνα Ιανουάριο 2018.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον μήνα Ιανουάριο 2019 ήταν €74,5 εκ. σε σύγκριση με €115,2 εκ. τον μήνα Ιανουάριο 2018.
 
Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για τον μήνα Ιανουάριο 2019 ήταν €66,5 εκ. σε σύγκριση με €106,0 εκ. τον μήνα Ιανουάριο 2018. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων για τον μήνα Ιανουάριο του 2019 ήταν €6,4 εκ. σε σύγκριση με €8,0 εκ. τον μήνα Ιανουάριο 2018.