Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020 έφτασε στις 79,8 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας μείωση της τάξης του 33,3%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Σε ετήσια βάση καταγράφηκε μείωση 30,4%.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, κατά οικονομική δραστηριότητα, μειώσεις σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους κατέγραψαν το τέταρτο τρίμηνο οι αεροπορικές μεταφορές κατά 78,7%, οι πλωτές μεταφορές κατά 55,2%, οι χερσαίες μεταφορές κατά 36,4% και η αποθήκευση και οι υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες κατά 31,2%.

Εξάλλου, άνοδο κατά 1,9% κατέγραψαν οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση σημείωσε μείωση της τάξης του 30,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.