Τα έσοδα από τον τουρισμό τον Φεβρουάριο 2020 ανήλθαν σε €49,5 εκ. σε σύγκριση με €52,4 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 5,5%, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €89,7 εκ. σε σύγκριση με €92,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 2,5%.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Φεβρουάριο 2020 ανήλθε σε €468,72 σε σύγκριση με €496,81 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 5,7%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον Φεβρουάριο 2020 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2019 σημείωσε αύξηση 7,3% (από €59,86 σε €64,21). Μείωση 12,0% σημειώθηκε και στη μέση διάρκεια παραμονής από 8,3 μέρες τον Φεβρουάριο 2019 σε 7,3 μέρες τον Φεβρουάριο 2020.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020 ανήλθε σε €469,28 σε σύγκριση με €490,89 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου,