Μειωμένα κατά 73,5% ήταν τα έσοδα από τον τουρισμό τον Μάρτιο του 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Σημειώνεται ότι από τις 15/3/2020 είχε απαγορευθεί η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατίας διαφόρων κατηγοριών προσώπων συμπεριλαμβανομένων και τουριστών, στο πλαίσιο των μέτρων της Κυβέρνησης για ανάσχεση της εξάπλωσης του COVID-19.

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Μάρτιο 2020 ανήλθαν σε €25,6 εκ. σε σύγκριση με €96,6 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €115,3 εκ. σε σύγκριση με €188,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 38,9%.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Μάρτιο 2020 ανήλθε σε €461,71 σε σύγκριση με €568,19 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 18,7%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον Μάρτιο 2020 σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2019 σημείωσε μείωση 15,7% (από €68,46 σε €57,71). Μείωση της τάξης του 3,6% σημειώθηκε και στη μέση διάρκεια παραμονής από 8,3 μέρες τον Μάρτιο 2019 σε 8,0 μέρες τον Μάρτιο 2020.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020 ανήλθε σε €467,58 σε σύγκριση με €527,64 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 11,4%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020 σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019 σημείωσε μείωση 4,6% (από €62,81 σε €59,95).

Η Έρευνα Ταξιδιωτών διενεργήθηκε μόνο μέχρι τα μέσα Μαρτίου 2020. Λόγω του μικρού μεγέθους δείγματος που συλλέχθηκε κατά την περίοδο αυτή, δεν κατέστη δυνατή η ανάλυση των δαπανών κατά χώρα συνήθους διαμονής.