Μείωση κατά 8,2% παρουσίασε τον Ιανουάριο του 2021 ο αριθμός των αδειών οικοδομής, ενώ κατά 13,4% μειώθηκε η αξία των αδειών αυτών, σε σύγκριση με τον περσινό Ιανουάριο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο αριθμός των αδειών οικοδομής, που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Ιανουάριο 2021, ανήλθε στις 494.

Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €160,1 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 143,6 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.

Η Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 702 οικιστικές μονάδες.

Εξάλλου, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν μειώθηκε κατά 8,2%, ενώ η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε κατά 10,3% και το συνολικό εμβαδόν κατά 13,4%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 0,9%.

Οι άδειες οικοδομής, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.