Οι συνολικές εγγραφές οχημάτων μειώθηκαν κατά 8,6% ή 1.844 και διαμορφώθηκαν στις 19.682 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2019, σε σύγκριση με 21.526 την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι εγγραφές επιβατηγών σαλούν αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 10,4%, υποχωρώντας στις 16.078 έναντι 17.947 την αντίστοιχη περίοδο του 2018.