Μειώθηκαν οι καταθέσεις, ενώ αυξήθηκαν τα δάνεια τον Απρίλιο του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, οι συνολικές καταθέσεις τον Απρίλιο του 2020 παρουσίασαν καθαρή μείωση €37,1 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €452,4 εκ. τον Μάρτιο 2020. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Απρίλιο 2020 έφθασε στα €48,0 δισ.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 0,7%, σε σύγκριση με 1,2% τον Μάρτιο 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων μειώθηκαν τον Απρίλιο του 2020 κατά €110,7 εκ., στα €10,59 δισ.

Οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά €139,1 εκ., στα €28,75 δισ.

Δάνεια

Τα συνολικά δάνεια τον Απρίλιο 2020 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €5,5 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €62,5 εκ. τον Μάρτιο 2020. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Απρίλιο 2020 έφθασε στα €33,6 δισ.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -4,4%, σε σύγκριση με -4,9% τον Μάρτιο 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, τα επιχειρηματικά δάνεια αυξήθηκαν κατά €62,4 εκ., στα €16,50 δισ.

Τα δάνεια των νοικοκυριών μειώθηκαν τον Απρίλιο του 202 κατά €39,3 εκ., στα €14,08 δισ.

Τα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν κατά €35,7 εκ., στο €1,72 δισ., τα οικιστικά δάνεια αυξήθηκαν κατά €6,2 εκ. στα €9,47 δισ., ενώ τα λοιπά δάνεια μειώθηκαν κατά €9,8 εκ., στα €2,88 δισ.