Μείωση κατά 3,5% σημείωσαν την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 2021, οι τιμές παραγωγού στην Βιομηχανία, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον Φεβρουάριο του 2021 έφτασε στις 101,2 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 0,8% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2021.

Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 3,1%.

Τον Φεβρουάριο 2021 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2021 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ σημείωσε αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων κατά 0,3%, της μεταποίησης κατά 0,8% και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 3,8%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, παρατηρήθηκαν αυξήσεις στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών (11,5%) και στα μεταλλεία και λατομεία (0,3%) και μειώσεις στους άλλους δύο τομείς, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-16,3%) και μεταποίησης (-0,2%).

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Φεβρουάριο 2021 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (3,6%), στη βιομηχανία ξύλου (1,8%) και στην κατασκευή επίπλων και επισκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού (1,1%), ενώ σημειώθηκαν μειώσεις στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (-0,6%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-1,0%) και στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (-1,4%).