Μείωση κατέγραψαν ο όγκος και η αξία του κύκλου Εργασιών στο λιανικό εμπόριο κατά τον Μάρτιο του 2020, το μήνα κατά τον οποίο ξεκίνησαν να εφαρμόζονται στην Κύπρο τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά τον Μάρτιο του 2020, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου (Εκτός Μηχανοκινήτων Οχημάτων) μειώθηκε κατά 2,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 και έφτασε στις 106,5 μονάδες (βάση 2015=100).

Ωστόσο, για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020, ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 4,6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.

Επίσης, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, κατά τον Μάρτιο 2020, ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου (Εκτός Μηχανοκινήτων Οχημάτων) μειώθηκε κατά 1,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 και έφτασε στις 109,6 μονάδες (βάση 2015=100).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020, ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 4,7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.