Η Βουλή αποφάσισε ομόφωνα να κάνει μερικώς αποδεκτή την αναπομπή του νόμου για τις καταχρηστικές ρήτρες σε επιχειρηματικές συμβάσεις που συνάπτονται από πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Η αναπομπή έγινε μερικώς αποδεkτή αφού η Βουλή τροποποίησε το κείμενο στο προοίμιο του νόμου.