Την 1η Ιουλίου 2021, τέθηκε σε λειτουργία από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), η ψηφιακή πύλη Ερμής, στην οποία οι χρήστες έχουν πρόσβαση, τόσο από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ (www.anad.org.cy) όσο και απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ermis.anad.org.cy.

Η νέα ψηφιακή πύλη, εξαιρετικά προσιτή και φιλική στον κάθε χρήστη αλλάζει το πρόσωπο της ΑνΑΔ και το καθιστά πιο σύγχρονο.  Η ΑνΑΔ ήθελε και πέτυχε, τη δημιουργία μίας ψηφιακής πύλης η οποία θα παρέχει εύκολη πρόσβαση με απλές διαδικασίες, σε όλα τα Σχέδια του Οργανισμού.  Μία πύλη που να ικανοποιεί τις αυξημένες ανάγκες της εποχής μας και τις πολλαπλές απαιτήσεις του κοινού, εργαζομένων, ανέργων και εργοδοτών, για αμεσότητα στην εξυπηρέτηση.  Ακριβώς αυτούς τους στόχους, εξάλλου, συμβολίζει και η επιλογή του ονόματος «Ερμής»: Την επιδίωξη για άμεση πρόσβαση, ενημέρωση, αποτελεσματικότητα και ταχύτητα, για να ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο στις νέες συνθήκες στον κόσμο της εργασίας.

Η ψηφιακή πύλη Ερμής, καθοδηγεί με ευκολία τον χρήστη για την ολοκλήρωση της εγγραφής και στη συνέχεια για την υποβολή αιτήσεων και παρακολούθηση της εξέλιξης τους, προσθέτοντας αξία στην επικοινωνία της ΑνΑΔ με τους συνεργάτες της.

Σε αυτό το στάδιο, η ΑνΑΔ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους για εγγραφή τους στην ψηφιακή πύλη Ερμής ως οντότητα (Φυσικό πρόσωπο, Νομικό πρόσωπο, Κοινοπραξία, Κυβέρνηση), καθώς και για απόκτηση των διαθέσιμων ρόλων όπως «Εργοδότης», «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)» και «Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ)».

Η ΑνΑΔ θα ανακοινώνει έγκαιρα την έναρξη λειτουργίας των διαφόρων Σχεδίων της στην ψηφιακή πύλη Ερμής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Γραφείο Εξυπηρέτησης του Κοινού της ΑνΑΔ στο τηλέφωνο 22390300 και την ηλεκτρονική διεύθυνση info@anad.org.cy.