Μικρό αντίκτυπο είχαν τον Μάρτιο τα περιοριστικά μέτρα κατά του κορωνοϊού στην αξία του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο.

Υπενθυμίζεται ότι τα περιοριστικά μέτρα ξεκίνησαν στα μέσα Μαρτίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου μειώθηκε κατά 2,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και έφτασε στις 106,5 μονάδες (βάση 2015=100).

Σε μηναία βάση (δηλαδή σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020) ο δείκτης κατέγραψε μείωση 2,20%.

Αντίθετα για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020, ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 4,6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019 ωθούμενος ανοδικά από του πρώτους μήνες του έτους.