Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διοργανώνει –από τις 21 μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2014– επιχειρηματική αποστολή (“Mission for Growth”) στην πόλη Chengdu της Κίνας. Σκοπός της αποστολής είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων της ΕΕ και αυτών της Κίνας, στους πιο κάτω τομείς:

– Περιβαλλοντικής προστασίας
– Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
– Βιο-φαρμακευτικής και Βιο-τεχνολογίας
– Σύγχρονης Γεωργίας (organic agriculture, food quality and security, R&D on agricultural science and technology)
– Αερομεταφορών (Aviation)
– Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εμπορίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού