Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της κ. A. Tajani, διοργανώνει εμπορικές αποστολές στο εξωτερικό (“Missions for Growth”). Σκοπός των αποστολών αυτών είναι –μεταξύ άλλων- η προώθηση της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων της ΕΕ (κυρίως των Μικρομεσαίων) και γενικότερα η αξιοποίηση/ανάδειξη επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών.

Η επόμενη εμπορική αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί στην Κίνα στις 18-20 Ιουλίου 2013 με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της Ε. Επιτροπής κ. Antonio Tajani. Στην αποστολή αυτή, δεν υπάρχει συμμετοχή Κυπριακής εταιρείας παρά το γεγονός ότι είναι μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία για τις εταιρείες της ΕΕ.

Το ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της πρωτοβουλίας είναι οι διμερείς συναντήσεις μεταξύ του κ. Antonio Tajani και των υψηλών εκπροσώπων της κυβέρνησης της χώρας υποδοχής (Υπουργοί), μαζί με την παρουσία αντιπροσωπείας εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι η οργάνωση συναντήσεων (business to business-Β2Β) μεταξύ των ευρωπαϊκών και των τοπικών επιχειρήσεων. Η αξία των αποστολών αυτών μπορεί να προσδιοριστεί με την εκπροσώπηση όλων των κρατών μελών της ΕΕ και της ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων οικονομικών συμφερόντων και των μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η συμμετοχή Κυπριακών εταιρειών στην εν λόγω αποστολή θα είναι ωφέλιμη τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, όσο και για την προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό δεδομένου των ενεργειών για ανάκαμψη της οικονομίας.

Εταιρείες ή/και Σύνδεσμοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην αποστολή, θα πρέπει να το πράξουν άμεσα μέσω της ιστοσελίδας: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-growth/antonio-tajani/asia/china/index_en.htm.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουμε με την κα. Αρίστη Αριστοτέλους στον Κλάδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνών Οργανισμών, Διμερών Σχέσεων και Δημοσίων Σχέσεων της Υπηρεσίας Εμπορίου στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (τηλ.22 867118 / απευθείας γραμμή: +357 22 867229, Email: aaristotelous@mcit.gov.cy)