Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι οφειλές που δημιουργούνται μέσω της Φορολογικής Πύλης του Τμήματος Φορολογίας πληρώνονται MONO διαδικτυακά μέσω τράπεζας (Internet banking) και όχι μέσω της ιστοσελίδας της Jccsmart.

Σημειώνεται ότι οφειλές που δημιουργούνται μέσω της Φορολογικής Πύλης και στη συνέχεια πληρώνονται μέσω της ιστοσελίδας της Jccsmart απορρίπτονται.

Το Τμήμα Φορολογίας καταβάλλει προσπάθειες στο σύντομο μέλλον να είναι δυνατή η πληρωμή όλων των οφειλών και μέσω Jccsmart.