Από τις 13.4.20 μέχρι τις 12.5.20 θα ισχύσουν τα πέντε Σχέδια Στήριξης Εργαζομένων και Επιχειρήσεων με τρεις διαφοροποιήσεις, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για τις Αποφάσεις που αφορούν τα Σχέδια Στήριξης Εργαζομένων και Επιχειρήσεων.

Οι τρεις διαφοροποιήσεις είναι η ένταξη και όσων για πρώτη φορά άρχισαν εργασία τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο 2020 υπό προϋποθέσεις, η αναδρομική εφαρμογή του κατώτατου ποσού επιδόματος των €360 για περίοδο 4 εβδομάδων και η καταβολή αναδρομικά του μεγαλύτερου ποσού ως ειδικού ανεργιακού επιδόματος και επιδόματος ασθενείας που προκύπτει από την σύγκριση του τελευταίου μισθού και των ασφαλιστικών προϋποθέσεων του 2018.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι έχουν δημοσιευθεί έξι Αποφάσεις που αφορούν τα Σχέδια Στήριξης Εργαζομένων και Επιχειρήσεων και τα Σχέδια είναι αναρτημένα στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (coronavirus.mlsi.gov.cy).

Τα πέντε Σχέδια είναι τα Σχέδια Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών, Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας, Αυτοτελώς Εργαζομένων, Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης και Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης που ίσχυσαν από 16/3/20 μέχρι 12/4/20 και τώρα θα ισχύσουν από 13.4.20 μέχρι 12.5.20 με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:

  1. Εντάσσονται και όσοι για πρώτη φορά άρχισαν εργασία τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020 υπό την προϋπόθεση ότι θα δηλωθούν από τον εργοδότη τους σε νέο έντυπο που έχει δημοσιευτεί (ΕΕΑ7) και θα δηλωθεί ο μισθός τους.
  2. Εφαρμόζεται αναδρομικά το κατώτατο ποσό επιδόματος των €360 για περίοδο 4 εβδομάδων.
  3. Καταβάλλεται αναδρομικά το μεγαλύτερο ποσό ως ειδικό ανεργιακό επίδομα και επίδομα ασθενείας που προκύπτει από την σύγκριση του τελευταίου μισθού και των ασφαλιστικών προϋποθέσεων του 2018.

Σημειώνεται ότι έχουν ήδη καταβληθεί συμπληρωματικά επιδόματα για τις πιο πάνω αλλαγές που έγιναν στα Σχέδια τα οποία είχαν και αναδρομική ισχύ.

Επιπρόσθετα, προστίθεται στην ανακοίνωση, έχει δημοσιευτεί ένα νέο σχέδιο για όσους είναι άνεργοι και έχουν εξαντλήσει το κανονικό ανεργιακό τους επίδομα, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020, όπου με βάση το Νέο Σχέδιο θα παρέχεται ειδικό επίδομα €360.

Την ερχόμενη Τρίτη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, coronavirus.mlsi.gov.cy, οι νέες ηλεκτρονικές αιτήσεις για όλα τα Σχέδια έτσι ώστε να είναι δυνατόν οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώνουν τις αιτήσεις ηλεκτρονικά.

«Για όσους εργαζόμενους δεν έχει γίνει κατορθωτό να επιβεβαιωθεί ο τραπεζικός Λογαριασμός που δήλωσαν παρόλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν και για όσους δεν δήλωσαν τραπεζικό Λογαριασμό για την καταβολή των επιδομάτων του, αρχίζει από αύριο η έκδοση επιταγών στους δικαιούχους εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος να καταβληθούν τα επιδόματα για τα σχέδια που ισχύουν από τις 16.3.20 μέχρι και τις 12.4.20», επισημαίνεται περαιτέρω.

Τέλος, αναφέρεται ότι έχει δημοσιευθεί παράταση της προθεσμίας καταβολής των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αφορούν τις εισφορές του Μαρτίου του 2020 μέχρι και τις 14.5.20 χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν μέσω του συστήματος JCC Smart.