Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει ότι έχει εκδοθεί σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2020, το περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης) Διάταγμα του 2020.

Βάσει του Διατάγματος, η προθεσμία υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης Εταιρειών (Έντυπο Τ.Φ. 4) και Αυτοεργοδοτούμενων των οποίων ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει το ποσό των €70.000 και έχουν υποχρέωση να ετοιμάζουν εξελεγμένους λογαριασμούς (Έντυπο Τ.Φ. 1 αυτοεργοδοτούμενου) για το έτος 2018, παρατείνεται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2020 και ώρα 23:59.