Τη δημιουργία με την ονομασία Mastercard Trade Solution με στόχο τη διευκόλυνση του εμπορίου στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EEA), ανακοίνωσαν η Mastercard και η Octet Europe.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η πλατφόρμα αναμένεται να ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους, μέσα από τη διαχείριση όλων των συναλλαγών τους σε πραγματικό χρόνο, με ασφάλεια και αποδοτικότητα.

Η Mastercard Trade Solution, πρόκειται να διευκολύνει το εγχώριο και διασυνοριακό εμπόριο, δημιουργώντας έμπιστες αλυσίδες αξίας, διασφαλίζοντας τις συναλλαγές, επιτρέποντας τη διαχείριση των ταμειακών ροών, και απλουστεύοντας τις υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων.
Απώτερος σκοπός της πλατφόρμας, είναι η ενίσχυση της παγκόσμιας οικονομίας μέσα από την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν ένα κλάδο ζωτικής σημασίας για την οικονομία.

Η συνεργασία μεταξύ της Mastercard και της Octet Europe, στοχεύει στο να βοηθήσει αυτές τις μικρές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να αποτελέσουν κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας και να εκπληρώσουν στον μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες τους, αναφέρει η Mastercard.