Με νέο Διάταγμα (Αρ. 24) που εκδόθηκε σήμερα 20 Μαΐου 2020 βάσει του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου ανακοίνωσε τον καθορισμό των πιο κάτω:

 • Από τις 06:00πμ της 21ης Μαΐου 2020 ισχύουν τα ακόλουθα:
  • Καταργούνται οι περιορισμοί στην ελεύθερη μετακίνηση (sms) καθώς επίσης και οι περιορισμοί μετακίνησης σε άλλη Επαρχία.
  • Καταργούνται οι περιορισμοί για την ατομική άθληση.
  • Απαγορεύεται η πρόσβαση στους χώρους που ακολουθούν και αναστέλλεται η των λειτουργία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σ’ αυτούς:
   • παιδότοπους,
   • κλειστούς χώρους αθλήσεως περιλαμβανομένων και των κλειστών κολυμβητηρίων, πλην των εγκαταστάσεων τις οποίες υποδεικνύει ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού μόνο για προπονήσεις αθλητών και αθλητριών υψηλής επίδοσης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και στον Σχεδιασμό Υψηλής Επίδοσης του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, χωρίς όμως να γίνεται χρήση αποδυτηρίων ή/και γυμναστηρίων και άλλων παρεμφερών υποδομών, νοουμένου ότι οι μετέχοντες στην προπόνηση δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα, περιλαμβανομένου και του προπονητή.
  • Επιτρέπεται η ομαδική ή ατομική άθληση/εκγύμναση σε ανοιχτούς χώρους, νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν τα 10 άτομα και τηρούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Δεν επιτρέπεται η χρήση αποδυτηρίων και /ή κλειστών γυμναστηρίων και/ή οποιωνδήποτε άλλων κλειστών αθλητικών και παρεμφερών υποδομών.
  • Επιτρέπεται η παρουσία και συναθροίσεις προσώπων σε οικίες, νοουμένου ότι οι συναθροιζόμενοι δεν υπερβαίνουν τα 10 άτομα ανά οικία, συμπεριλαμβανομένων και των ανήλικων παιδιών.
  • Επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση και πρόσβαση στους χώρους που ακολουθούν και η λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτούς, νοουμένου ότι οι συναθροίσεις δεν υπερβαίνουν τα 10 άτομα ανά ομάδα, συμπεριλαμβανομένων και των ανήλικων παιδιών:
   • Πάρκα, εξαιρουμένων των παιδότοπων, και
   • Δημόσιους χώρους συναθροίσεων, μεταξύ άλλων, πλατείες, φράγματα, εκδρομικοί χώροι
    και μαρίνες.
  • Απαγορεύονται οι μαζικές ή οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, παρελάσεις, συναυλίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, υπαίθρια πανηγύρια, καθώς και η διεξαγωγή ποδοσφαιρικών και άλλων αθλητικών αγώνων.
  • Αναστέλλεται η λειτουργία των πιο κάτω επιχειρήσεων:
   • Ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα με εξαίρεση όσων οι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές έχουν συνάψει ή/και θα συνάψουν σχετικές ειδικές συμφωνίες με το κράτος για φιλοξενία προσώπων.
   • Εμπορικά κέντρα (malls)
   • Κινηματογράφοι, θέατρα και αίθουσες θεαμάτων.
   • Θεματικά πάρκα (λούνα παρκ κλπ) και παιδότοποι.
   • Πάροχοι υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους ή αυτοεξυπηρετούμενους (third party ground handlers or self-handlers), ως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 65 των περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμων 2019 έως 2020, εξαιρουμένων αυτών που εξυπηρετούν τις πτήσεις που επιτρέπονται, δυνάμει των περί Πολιτικής Αεροπορίας Διαταγμάτων.
   • Καζίνο.
   • Νυχτερινά κέντρα, δισκοθήκες, κέντρα διασκέδασης και μουσικοχορευτικοί χώροι.
   • Λειτουργία αθλητικών ομίλων, πολιτιστικών ομίλων, σωματείων και συλλόγων, εξαιρουμένων των εξωτερικών χώρων εστίασης τους, οι οποίοι μπορούν να λειτουργούν υπό τους όρους που τίθενται πιο κάτω για τον κλάδο της εστίασης και τηρουμένων των κατευθυντήριων γραμμών του Υπουργείου Υγείας.
   • Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που βρίσκονται εντός κλειστών εμπορικών κέντρων (malls), εξαιρουμένων των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου τροφίμων (π.χ. υπεραγορές).
    Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τις εργασίες τους διατηρούν τη δυνατότητα να εκτελούν διοικητικές ή άλλες εργασίες κεκλεισμένων των θυρών που δεν άπτονται της
    εξυπηρέτησης κοινού, με την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής.
   • Επιτρέπεται η λειτουργία κομμωτηρίων, κουρείων, κέντρων αισθητικής και κέντρων δερματοστιξίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.
   • Επιτρέπεται η λειτουργία υπηρεσιών εστίασης που συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις πιο κάτω επιχειρήσεις, υπό τους όρους που καθορίζονται κατωτέρω και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας:
    • Εστιατόρια,
    • Ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα,
    • Ταβέρνες,
    • Καφετέριες,
    • Πιτσαρίες,
    • Μπυραρίες, σνακ-μπαρ και μπαρ,
    • Καφενεία και,
    • Κυλικεία ή/και χώροι εστίασης αθλητικών ομίλων, πολιτιστικών ομίλων και σωματείων.
     Η λειτουργία των πιο πάνω θα γίνεται υπό τους ακόλουθους όρους:
     • Οι υπηρεσίες παρέχονται μόνο σε ανοικτούς εξωτερικούς χώρους των επιχειρήσεων όπως αυτοί καθορίζονται στον περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του καπνίσματος) Νόμο.
     • Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε τραπεζοκαθίσματα.
     • Όπου υπάρχει μπαρ στις εν λόγω επιχειρήσεις δεν θα δέχονται κοινό προς εξυπηρέτηση και η χρήση και λειτουργία θα περιορίζεται στην προπαρασκευή φαγητών ή ποτών από τους εργαζόμενους και απαγορεύεται η απευθείας εξυπηρέτηση του κοινού από το μπαρ.
     • Η λειτουργία παιδότοπων σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους επιχειρήσεων εστίασης απαγορεύεται.
    • Όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, η λειτουργία των οποίων δεν έχει ανασταλεί, πρέπει να τηρούν μέτρα ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
    • Όλες οι επιχειρήσεις που δέχονται κοινό προς εξυπηρέτηση, καθώς και τα γραφεία του
     δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα οποία
     εξυπηρετούν κοινό, οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για σηματοδότηση της απόστασης,
     τουλάχιστον δύο μέτρων, η οποία πρέπει να τηρείται από τους πολίτες κατά τη διάρκεια
     εξυπηρέτησής τους , τόσο εντός όσο και εκτός των υποστατικών και δεν επιτρέπεται η
     παρουσία στον ίδιο χώρο, δηλαδή στο χώρο εξυπηρέτησης, ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, πέραν του ενός ατόμου ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου χώρου.
     Επιπρόσθετα, οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τις
     Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
    • Καθίσταται υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου από τους εργαζόμενους:
     • Σε εσωτερικούς χώρους ιδιωτικών επιχειρήσεων που εξυπηρετούν κοινό,
     • στα γραφεία του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα καθώς και Αρχών Τοπικής
      Αυτοδιοίκησης, που εξυπηρετούν κοινό,
     • στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου,
     • στα μέσα μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανομένων και των δημόσιων συγκοινωνιών,
     • στα εργοτάξια,
     • στα κουρεία, κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής και δερματοστιξίας και,
     • στις επιχειρήσεις εστίασης.
    • Οι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν στους εργαζόμενους τους προστατευτικές μάσκες
     προσώπου και γάντια όπου ισχύει σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου
     Υγείας.
     Απαγορεύεται η διακίνηση εργαζομένων και προμηθευτών εντός των υπό αναφορά επιχειρήσεων χωρίς την χρήση προστατευτικών μασκών προσώπου και γαντιών, όπου ισχύει σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.
     Επιπλέον, εργαζόμενοι και εργοδότες οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ασφάλειας και υγείας,
     σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τα Υπουργεία Υγείας και
     Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
    • Τα φαρμακεία και υπεραγορές τροφίμων εξυπηρετούν κατά τις καθημερινές ημέρες, το Σάββατο και τις Κυριακές (όπου ισχύει) από την ώρα έναρξης της λειτουργίας τους έως τις 10.00 π.μ. αποκλειστικά και μόνο πρόσωπα:
     • Τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες των ευπαθών ομάδων όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας με κατάλογο που έχει δημοσιευθεί, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2020, ή/και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του,
     • εξήντα ετών και άνω,
     • και με αναπηρίες.
    • Καταργούνται οι όροι και προϋποθέσεις μεταφοράς και/ή αναχώρησης από τη Δημοκρατία
     προσώπων τα οποία είναι μέλη πληρωμάτων εμπορικών σκαφών ή μέλη πληρωμάτων σε
     πλατφόρες που διενεργούν διερευνητικές γεωτρήσεις εντός Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών Κρατών με τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία εγκαθίδρυσε διπλωματικές σχέσεις, που είτε ελλιμενίζονται στους λιμένες της Δημοκρατίας, είτε αφικνούνται, με πτήσεις που, κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται κατόπιν ειδικής άδειας από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.
 • Από τις 06:00πμ της 23ης Μαΐου 2020 ισχύουν τα ακόλουθα:
  • Επιτρέπεται ο εκκλησιασμός και άλλες μορφές θρησκευτικής λατρείας και οι θρησκευτικές
   τελετές όπως γάμοι, βαφτίσεις και κηδείες, νοουμένου ότι τηρούνται οι κατευθυντήριες
   οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.
  • Επιτρέπεται η λειτουργία των πρακτορείων τυχερών παιγνίων. Οι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν στους εργαζόμενους τους προστατευτικές μάσκες προσώπου και γάντια όπου ισχύει σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.
   Απαγορεύεται η διακίνηση εργαζομένων και προμηθευτών εντός των υπό αναφορά επιχειρήσεων χωρίς την χρήση προστατευτικών μασκών προσώπου και γαντιών, όπου ισχύει σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.
   Επιπλέον, εργαζόμενοι και εργοδότες οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  • Επιτρέπεται η πρόσβαση σε παραλίες σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.
  • Οποιοδήποτε πρόσωπο εισέρχεται παράνομα στην Δημοκρατία τίθεται από την είσοδο του σε 14 ημέρες υποχρεωτικής καραντίνας.
  • Οποιοδήποτε πρόσωπο βρίσκεται σε καραντίνα κατά την έναρξη ισχύως του Διατάγματος, συνεχίζει να παραμένει περιορισμένο μέχρι την λήξη αυτής.
  • Επιτρέπονται μετακινήσεις ιδιωτικών σκαφών μεταξύ δανειοδοτημένων χώρων ελλιμενισμού εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας για σκοπούς συντήρησης και επισκευής καθώς και για σκοπούς αναψυχής νοουμένου ότι οι επιβάτες και το πλήρωμα δεν υπερβαίνουν τα 10 άτομα ανά ομάδα περιλαμβανομένων των ανήλικων παιδιών.
 • Από τις 06:00πμ της 1ης Ιουνίου 2020 ισχύουν τα ακόλουθα:
  • Επιτρέπεται η λειτουργία των εξής:
   • Βιβλιοθήκες.
   • Μουσεία.
   • Αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι.
    Οι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν στους εργαζόμενους τους προστατευτικές μάσκες προσώπου και γάντια όπου ισχύει σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.
    Απαγορεύεται η διακίνηση εργαζομένων και προμηθευτών εντός των υπό αναφορά επιχειρήσεων χωρίς τη χρήση προστατευτικών μασκών προσώπου και γαντιών, όπου ισχύει σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.
    Επιπλέον, εργαζόμενοι και εργοδότες οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ασφάλειας και υγείας,
    σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
    Σημειώνεται ότι πρόνοιες προηγούμενων διαταγμάτων που δεν έχουν καταργηθεί ή/και
    αντικατασταθεί βάσει των πιο πάνω, συνεχίζουν να ισχύουν.