Σε νέα επίπεδα ρεκόρ ανήλθε ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών τον Δεκέμβριο του 2021, αγγίζοντας τους 235, με το συνολικό ενεργητικό τους να εκτινάσσεται στα €8.740,4 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση 2,4% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Τον Σεπτέμβριο 2021 ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών ήταν στους 235 και το συνολικό ενεργητικό τους στα €8.535,6 εκ.

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020, ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε κατά 35 και το συνολικό ενεργητικό τους κατά €3,17 δισεκατομμύρια.

Όσον αφορά το είδος επένδυσης των επενδυτικών οργανισμών, τα €3,03 δισ. ήταν μετοχικοί τίτλοι, τα €701,6 εκατ. ακίνητη περιουσία, τα €1,30 δισ. μεικτοί τίτλοι, τα €226,3 εκατ. ομολογιακοί και τα €3,47 δισ. λοιποί τίτλοι.