Την 1η Ιουλίου 2021 θα τεθούν σε εφαρμογή οι νέοι κανόνες σε σχέση με το ηλεκτρονικό διασυνοριακό εμπόριο, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας κάτω από το εικονίδιο “e-commerce / OSS /IOSS” –  «Γενικές Πληροφορίες», αναφέρει ανακοίνωση του τμήματος φορολογίας.

Όπως μεταδίδει το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, οι εν λόγω νομοθετικές ρυθμίσεις καθορίζονται στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες (EΕ) 2017/2455 και (ΕΕ) 2019/1995 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2026 του Συμβουλίου.

Διευκρινίζεται στη συνέχεια ότι, από αυτές τις νέες ρυθμίσεις επηρεάζονται όλες οι επιχειρήσεις, με έδρα εντός ή εκτός της ΕΕ, που πραγματοποιούν πωλήσεις εξ αποστάσεως σε ιδιώτες (B2C) εντός ΕΕ, δηλαδή επιχειρήσεις που προμηθεύουν εμπορεύματα διασυνοριακά ή/και κανονίζουν τη διασυνοριακή μεταφορά τους στο κράτος μέλος του καταναλωτή, ή παρέχουν υπηρεσίες σε καταναλωτές.

Προστίθεται ακόμα ότι δεν επηρεάζονται με οποιονδήποτε τρόπο οι επιχειρήσεις με έδρα τη Δημοκρατία οι οποίες έχουν διασυνοριακές συναλλαγές αγαθών ή υπηρεσιών με άλλες επιχειρήσεις εντός ή εκτός της ΕΕ ή επιχειρήσεις που πραγματοποιούν συναλλαγές εντός της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συναλλαγές που επηρεάζονται από την εφαρμογή των νέων κανόνων είναι οι διασυνοριακές παραδόσεις αγαθών σε καταναλωτές εντός της ΕΕ (ενδοκοινοτικές πωλήσεις εξ αποστάσεως) και παροχή υπηρεσιών σε καταναλωτές εντός της ΕΕ – επέκταση Μικρής Μονοαπευθυντικής Θυρίδας (MOSS) σε Μονοαπευθυντική Θυρίδα (OSS), οι διασυνοριακές παραδόσεις αγαθών σε καταναλωτές από χώρα εκτός ΕΕ σε κράτος μέλος της ΕΕ (πωλήσεις εξ αποστάσεως από χώρα εκτός ΕΕ) – κατάργηση του υφιστάμενου ορίου απαλλαγής κατά την εισαγωγή αγαθών αξίας των €17 και εισαγωγή του Καθεστώτος Εισαγωγής (ΙΟSS) το οποίο θα καλύπτει εισαγωγές εμπορευμάτων αξίας μέχρι €150· και όλες οι συναλλαγές σε καταναλωτές μέσω ηλεκτρονικών διεπαφών (ηλεκτρονική αγορά, πλατφόρμα, διαδικτυακή πύλη κλπ), καθιστώντας τις ηλεκτρονικές διεπαφές ως τον θεωρούμενο προμηθευτή, δηλαδή να θεωρείται ότι έχει παραλάβει και παραδώσει τα αγαθά ο ίδιος.

Το Τμήμα Φορολογίας θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις επιχειρήσεις για πλήρη ενημέρωση επί του θέματος, αναφέρει τέλος η ανακοίνωση.