Στην προκήρυξη του δεύτερου μέρους του διαγωνισμού για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη, Πλατφόρμας Διαχείρισης ΜΕΔ, της διαχείρισης αρχικά 1.000 Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ), συνολικού ποσού €125 εκατομμυρίων, προχώρησε ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ), προς υλοποίηση της στρατηγικής του απόφασης για την αποτελεσματική διαχείριση των ΜΕΔ.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Ανδρέας Γεωργίου, αφού σημείωσε ότι η υποβολή ενδιαφέροντος λήγει στις 26 Απριλίου, είπε ότι η συνεργασία με Πλατφόρμα Διαχείρισης ΜΕΔ, η οποία θα είναι πενταετής, έχει στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας αντιμετώπισης των ΜΕΔ και την υποβοήθηση του ΟΧΣ με εργαλεία για τα οποία ο οργανισμός δεν έχει γνώσεις, εμπειρίες και ανθρώπινο δυναμικό.

Σημείωσε ότι κύρια αιχμή αυτής της συνεργασίας θα είναι οι εκποιήσεις, οι ανταλλαγές χρεών με ακίνητα και η υποβοήθηση για πώληση ακινήτου με στόχο την μείωση ή εξόφληση του δανείου ενός δανειολήπτη.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργίου, η βοήθεια της Πλατφόρμας θα επικεντρωθεί στον σκληρό πυρήνα των ΜΕΔ που διαθέτει ο ΟΧΣ και σε πρώτη φάση, όπως σημείωσε, θα ανατεθούν στην Πλατφόρμα 1.000 ΜΕΔ συνολικού ποσού €125 εκ., από τον συνολικό αριθμό των 2.783 ΜΕΔ που διαθέτει ο οργανισμός, συνολικού ποσού €286 εκ.

Πρόσθεσε πως μεγάλο μέρος των 1.000 δανείων που θα ανατεθούν στην Πλατφόρμα έχουν ήδη περάσει τη διαδικασία του κώδικα και έχουν τερματιστεί με ή χωρίς δικαστικές αποφάσεις.

Επιπλέον, ο ΓΔ του ΟΧΣ είπε ότι η Πλατφόρμα θα δίδει αρχικά την ευκαιρία στους δανειολήπτες να διευθετήσουν το χρέος τους μέσα από μια βιώσιμη αναδιάρθρωση του δανείου τους στα πλαίσια των πολιτικών που εφαρμόζει ο οργανισμός.

Σημείωσε ότι προς το παρόν δεν θα μεταφερθούν στην Πλατφόρμα δάνεια που πληρούσαν τα κριτήρια του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ και οι δικαιούχοι υπέβαλαν αιτήσεις και αξιολογήθηκαν ως μη βιώσιμοι καθώς ενδέχεται το Υπουργείο Οικονομικών να επανέλθει με κάποιο σχέδιο για διευκόλυνση αυτών των δανειοληπτών.

Είπε ακόμη ότι στην φάση αυτή δεν θα ανατεθούν επίσης στην Πλατφόρμα 725 ΜΕΔ, συνολικού ποσού €97 εκ., τα οποία αφορούν δάνεια που εξασφαλίζονται με οικόπεδα που παραχώρησε το κράτος σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα ή στα πλαίσια της προσφυγικής πολιτικής του, προσθέτοντας πως για την κατηγορία αυτή των δανειοληπτών το κράτος αναμένεται να επανέλθει με ειδικό σχέδιο διευκόλυνσης κατά τα αναλογία του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ.

Τέλος, ο κ. Γεωργίου είπε στο ΚΥΠΕ ότι όσοι δανειολήπτες αυτού του σχεδίου δεν συνεργαστούν, όταν κληθούν να υποβάλουν αιτήσεις, θα παραπεμφθούν στην Πλατφόρμα, κατά ανάλογο τρόπο που γίνεται σήμερα για όσους δανειολήπτες ήταν επιλέξιμοι για το ΕΣΤΙΑ και δεν υπέβαλαν αιτήσεις με αποτέλεσμα να παραπέμπονται τα δάνεια τους στην Πλατφόρμα.