Αναφορικά με τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν στα λιμάνια και τις λιμενικές εγκαταστάσεις λόγω της πανδημίας του ιού COVID – 19, βρείτε εδώ σχετικές Οδηγίες του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων για ενημέρωση σας.